Reiki Links

Text Box: Het Reikicentrum
Web site van Arie Luijerink, schrijver van onder andere 
het Reiki-Groeibooekje
Text Box: Reiki Stichting Nederland
Web site van de Reiki Stichting Nederland, met informatie over Reiki in het algemeen en erkende behandelaars en geregistreerde Reiki Masters in het bijzonder

De Reikistal
Bredeweg 12
6617 AR Bergharen

Contact: